We are here for You also during COVID-19 pandemic.

I need a doctor

MEDICALCHECK

Changing the way you receive healthcare.

ZDRAVOTNÁ PREHLIADKA PRE CUDZINCOV NA SLOVENSKU

Zabezpečujeme vyšetrenie cudzinca za účelom získania lekárskeho posudku pre potreby cudzineckej polície

Naše lokality Bratislava, Nitra, Komárno, Trenčín, Zvolen, Banská Bystrica, Žilina, Levice, Zlaté Moravce, Kežmarok, Levoča, Košice, Trnava

Cena pre všetky lokality len 195€

OBJEDNAŤ TERMíN

NONSTOP OBJEDNÁVKY

+421 948 692 630

CENA

195€

Objednávky NONSTOP

Objednanie na presný dátum a čas

Potrebná iba jedna návšteva

Rôzne lokality na Slovensku

Posudok prijíma cudzinecká polícia

Posudok doručený až k vám domov

Zabezpečujeme vyšetrenie na COVID-19 pre samoplatcov

OBJEDNÁVKA NA HODINU

ÚHRADA POPLATKU

Zabezpečujeme vyšetrenie cudzinca pre potreby cudzineckej polície

 • bez zbytočného čakania, v rámci 1 návštevy (cca 30 min.)
 • objednávka na presný termín a čas
 • lekárske vyšetrenie je možné absolvovať v: Bratislava, Komárno, Zvolen, Levice, Zlaté Moravce, Kežmarok, Levoča
 • proces vyšetrenia prebieha nasledovne: administratívne úkony, odbery, vyšetrenie lekárom, RTG a prípadné fakultatívne vyšetrenie 
 • vysoko kvalifikovaní zdravotnícki odborníci
 • zdravotnícky personál ovláda anglický jazyk a iné svetové jazyky
 • lekársky posudok Vám bude zaslaný bezodkladne do niekoľkých dní od absolvovania vyšetrenia
 • potvrdenie (lekársky posudok), ktorý je výsledkom celkového vyšetrenia cudzinca, Vám bude zaslaný, opätovná návšteva ambulancie nie je potrebná
 • lekársky posudok, ktorý potvrdzuje, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie je akceptovaný policajným útvarom

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, je povinný predložiť polícii do 30 dní od prijatia povolenia na pobyt lekárske potvrdenie. Je to zákonná povinnosť.

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. 

Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.    

NAŠE LOKALITY

Zákon o pobyte cudzincov

Naše výhody

 • Férová cena
 • Proklientský prístup
 • Objednávky NONSTOP (24/7)
 • Možnosť absolvovania vyšetrenia v rôznych lokalitách na Slovensku
 • Vysoko kvalifikovaný zdravotnícky personál s osobným prístupom
 • Zdravotnícki personál ovláda cudzie jazyky
 • Objednávka na presný termín a čas
 • Možnosť zabezpečiť asistenčnú službu (prekladateľsko-tlmočnícku)
 • V prípade, ak Vám bude zistené ochorenie lekár navrhne najvhodnejšiu liečbu
 • Pozitívna spätná väzba
 • Zabezpečujeme vyšetrenie na COVID-19 aj na pracovisku

Objednávka termínu zdravotnej prehliadky

 • Objednávanie: NONSTOP
 • Objednanie na presný dátum a čas
 • Potrebná iba jedna návšteva (30 min.)
 • Naše lokality: Bratislava, Nitra, Komárno, Trenčín, Zvolen, Banská Bystrica, Žilina, Levice, Zlaté Moravce, Kežmarok, Levoča, Košice
 • Vydaný lekársky posudok je akceptovaný cudzineckou políciou
 • Posudok Vám bude doručený na Vami zadanú adresu
Vážený klient, ďakujeme za záujem o naše služby. Budeme vás kontaktovať do jedného pracovného dňa. Tím MedicalCheck.sk
Vašu objednávku sa nepodarilo odoslať. Opravte chyby a potom to skúste znova.