ZDRAVOTNÉ PREHLIADKY PRE CUDZINCOV NA SLOVENSKU

Zabezpečujeme termíny vyšetrenia pre cudzincov za účelom získania lekárskeho posudku pre potreby cudzineckej polície.

Lokality Bratislava, Nitra, Komárno, Trenčín, Zvolen, Banská Bystrica, Žilina, Levice, Zlaté Moravce, Kežmarok, Levoča, Košice, Trnava

Cena pre všetky lokality len 195€

Medical examination for foreigners in Slovakia - Zdravotná prehliadka pre cudzincov

Nonstop objednávky

+421 948 692 630

Cena

195€

Objednávky
NONSTOP

Objednanie na presný dátum a čas

Potrebná iba jedna návšteva

Rôzne lokality na Slovensku

Posudok prijíma cudzinecká polícia

Posudok doručený až k vám domov

Objednávka termínu

Úhrada poplatku

Stanovenie termínu vyšetrenia

Vyšetrenie

Odoslanie lekárskeho posudku

Zabezpečujeme termíny vyšetrenia pre cudzinca za účelom získania lekárskeho posudku pre potreby cudzineckej polície

 • bez zbytočného čakania, v rámci 1 návštevy (cca 30 min.)
 • objednávka na presný termín a čas
 • lekárske vyšetrenie je možné absolvovať v: Bratislava, Komárno, Zvolen, Levice, Zlaté Moravce, Kežmarok, Levoča
 • proces vyšetrenia prebieha nasledovne: administratívne úkony, odbery, vyšetrenie lekárom, RTG a prípadné fakultatívne vyšetrenie 
 • vysoko kvalifikovaní zdravotnícki odborníci
 • zdravotnícky personál ovláda anglický jazyk a iné svetové jazyky
 • lekársky posudok Vám bude zaslaný bezodkladne do niekoľkých dní od absolvovania vyšetrenia
 • potvrdenie (lekársky posudok), ktorý je výsledkom celkového vyšetrenia cudzinca, Vám bude zaslaný, opätovná návšteva ambulancie nie je potrebná
 • lekársky posudok, ktorý potvrdzuje, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie je akceptovaný policajným útvarom

Zákonná povinnosť cudzinca z tretej krajiny predložiť lekársky posudok o tom, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie vyplýva priamo zo zákona o pobyte cudzincov (zák. č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

V zmysle § 124 zákona o pobyte cudzincov lekársky posudok potvrdzuje, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, je povinný predložiť polícii do 30 dní od prijatia povolenia na pobyt lekárske potvrdenie. Je to zákonná povinnosť.

Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. 

Rovnaká povinnosť je ustanovená v § 45 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol udelený trvalý pobyt na päť rokov.

Naše lokality

Medical examination for foreigners in Slovakia - Zdravotná prehliadka pre cudzincov

Naše výhody

 • Férová cena
 • Proklientský prístup
 • Objednávky NONSTOP (24/7)
 • Možnosť absolvovania vyšetrenia v rôznych lokalitách na Slovensku
 • Vysoko kvalifikovaný zdravotnícky personál s osobným prístupom
 • Zdravotnícki personál ovláda cudzie jazyky
 • Objednávka na presný termín a čas
 • Možnosť zabezpečiť asistenčnú službu (prekladateľsko-tlmočnícku)
 • V prípade, ak Vám bude zistené ochorenie lekár navrhne najvhodnejšiu liečbu
 • Pozitívna spätná väzba

Objednávka termínu zdravotnej prehliadky

Objednávky: NONSTOP

Objednanie na presný dátum a čas

Potrebná iba jedna návšteva (30 min.)

Lokality: Bratislava, Nitra, Komárno, Trenčín, Zvolen, Banská Bystrica, Žilina, Levice, Zlaté Moravce, Kežmarok, Levoča, Košice, Trnava

Vydaný lekársky posudok je akceptovaný cudzineckou políciou

Posudok Vám bude doručený na Vami zadanú adresu

+421 948 692 630

Rezervačnú službu zabezpečuje spoločnosť Relocation Consulting s.r.o.

Relocation Consulting s.r.o. 
Rudlovská cesta 957/41
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
IČO: 52184862